Veronika TOMÁŠKOVÁ

Bakalářská práce

Urban Waterfront Redevelopment- principy a vybrané příklady dobré praxe

Urban Waterfront Redevelopment - principles and selected examples of good practice.
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je představení tématu urban waterfront redevelopment a zhodnocení případových studí, jako úspěšně realizovaných příkladů z praxe. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu urban waterfron redevelopment, spolu s jeho charakteristikami a principy. V dalších kapitolách se práce zabývá důvody revitalizace v městském prostoru a také je okrajově přiblížena revitalizace přístavních …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis consists in the introduction of the topic of urban waterfront redevelopment and evaluation of case studies as the examples having been successfully implemented in practice. The theoretical part focuses on the definition of urban waterfront redevelopment, along with its characteristics and principles. In subsequent chapters, the work deals with the reasons for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMÁŠKOVÁ, Veronika. Urban Waterfront Redevelopment- principy a vybrané příklady dobré praxe. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie - Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)