Veronika TOMÁŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Urban Waterfront Redevelopment- principy a vybrané příklady dobré praxe

Urban Waterfront Redevelopment - principles and selected examples of good practice.
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je představení tématu urban waterfront redevelopment a zhodnocení případových studí, jako úspěšně realizovaných příkladů z praxe. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu urban waterfron redevelopment, spolu s jeho charakteristikami a principy. V dalších kapitolách se práce zabývá důvody revitalizace v městském prostoru a také je okrajově přiblížena revitalizace přístavních …more
Abstract:
The subject of this bachelor thesis consists in the introduction of the topic of urban waterfront redevelopment and evaluation of case studies as the examples having been successfully implemented in practice. The theoretical part focuses on the definition of urban waterfront redevelopment, along with its characteristics and principles. In subsequent chapters, the work deals with the reasons for the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2016
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOMÁŠKOVÁ, Veronika. Urban Waterfront Redevelopment- principy a vybrané příklady dobré praxe. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography / Ge-Sj 2ob.