Bc. Kateřina Šplíchalová

Bakalářská práce

POJETÍ MOTIVACE V ODBORNÉ LITERATUŘE:Motivace žáků ZŠ z pohledu pedagogické odborné literatury versus reality

The Motivation of Primary Schoolchildren from the Perspective of Pedagogical Literature Versus Reality
Anotace:
Studentka v teoretické části charakterizuje pojmy spojené s motivací. Bude se zabývat definicemi motivace a druhy motivace, které se ve škole vyskytují. Dále bude vysvětlovat jak se motivace podle odborné literatury uplatňuje na žáky ZŠ. V praktické části bude studentka objasňovat výsledky, které zjistila pomocí kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum bude probíhat s učiteli i dětmi na běžné ZŠ …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis deals with the characterization of terms connected with motivation. It closely describes the definitions of motivation, its classifications and practical occurrences. Further chapters explain how motivation can be used to influence the pupils, according to the academical sources. The analytic part focuses on interpretations of qualitative research outcomes. It was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šplíchalová, Kateřina. POJETÍ MOTIVACE V ODBORNÉ LITERATUŘE:Motivace žáků ZŠ z pohledu pedagogické odborné literatury versus reality. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanitní studia