Vít Kipiel

Bakalářská práce

Pracovní výkon a jeho determinanty

Work performance and its determinants
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza determinantů pracovního výkonu a systému hodnocení práce a pracovního výkonu v podniku ZEAS, a.s. Teoretická část popisuje typy motivačních nástrojů a systémy hodnocení práce a pracovního výkonu a slouží jako podklad pro část praktickou. Praktická část obsahuje analýzu motivačních nástrojů a systému hodnocení práce a pracovního výkonu pomocí rozhovorů s interními …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the analysis of work performance determinants and the system of work and work performance evaluation in the company ZEAS, a.s. The theoretical part describes the types of motivational tools and systems of work and work performance evaluation and serves as the basis for the practical part. The practical part contains an analysis of motivational tools and the system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta