Bc. Lenka Dokládalová

Bakalářská práce

Příprava 4,5-disubstitutovaných benzen-1,2-dikarbonitrilů

Preparation of 4,5-disubstituted benzene-1,2-dicarbonitriles
Anotace:
Byla provedena literární rešerše zaměřená na 4,5-disubstituované deriváty benzen-1,2-dikarbonitrilů. Bylo nalezeno několik postupů k přípravě těchto sloučenin. Konkrétně příprava 4,5-diaminobenzen-1,2-dikarbonitrilu 1 je v literatuře popsána třemi metodami. Experimentálně byly ověřeny všechny tři metody, avšak pouze jedna vedla k získání cílové sloučeniny 1. Pro další derivát, 4,5-dibrombenzen-1,2 …více
Abstract:
A literature search has been performed focusing on 4,5-disubstituted derivatives of benzene-1,2-dicarbonitriles. Several synthetic methods were found. The synthesis of 4,5-diaminobenzene-1,2-dicarbonitrile 1 is described in the literature by three methods. All three methods were experimentally verified, however only one method afforded the target product 1. Four synthetic methods were found for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dokládalová, Lenka. Příprava 4,5-disubstitutovaných benzen-1,2-dikarbonitrilů. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technická chemie / Chemie a technická chemie

Práce na příbuzné téma