Bc. Erik Matiaš

Bakalářská práce

Pět let od přijetí měny Euro ve Slovenské republice

Five years after the adoption of the euro currency in the Slovak Republic
Abstract:
This bachelor thesis deals with purposes and consequences of the adoption the euro currency in Slovakia. Its aim to find out advantages and disadvantages of common European currency for Slovakia. The first part is devoted to enactments passed with the adoption of euro. Following part is devoted to pronouncements of leaders of Slovak and European institutions, but also to opinions of Slovakians before …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá dôvodmi a dopadmi prijatia eura na Slovensku. Jej cieľom je zistenie prínosov a nevýhod spoločnej európskej meny pre Slovensko. Prvá časť práce sa venuje postupom a právnym predpisom prijatými v súvislosti s eurom. Nasledujúca časť sa venuje názorom predstaviteľov významných Slovenských a Európskych inštitúcií, ale tiež občanov Slovenskej republiky pred a po prijatí …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Boris Šturc, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta