Bc. Erik Matiaš

Bachelor's thesis

Pět let od přijetí měny Euro ve Slovenské republice

Five years after the adoption of the euro currency in the Slovak Republic
Abstract:
This bachelor thesis deals with purposes and consequences of the adoption the euro currency in Slovakia. Its aim to find out advantages and disadvantages of common European currency for Slovakia. The first part is devoted to enactments passed with the adoption of euro. Following part is devoted to pronouncements of leaders of Slovak and European institutions, but also to opinions of Slovakians before …more
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá dôvodmi a dopadmi prijatia eura na Slovensku. Jej cieľom je zistenie prínosov a nevýhod spoločnej európskej meny pre Slovensko. Prvá časť práce sa venuje postupom a právnym predpisom prijatými v súvislosti s eurom. Nasledujúca časť sa venuje názorom predstaviteľov významných Slovenských a Európskych inštitúcií, ale tiež občanov Slovenskej republiky pred a po prijatí …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Boris Šturc, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta