Theses 

Pět let od přijetí měny Euro ve Slovenské republice – Bc. Erik Matiaš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Bc. Erik Matiaš

Bakalářská práce

Pět let od přijetí měny Euro ve Slovenské republice

Five years after the adoption of the euro currency in the Slovak Republic

Abstract: This bachelor thesis deals with purposes and consequences of the adoption the euro currency in Slovakia. Its aim to find out advantages and disadvantages of common European currency for Slovakia. The first part is devoted to enactments passed with the adoption of euro. Following part is devoted to pronouncements of leaders of Slovak and European institutions, but also to opinions of Slovakians before and after the adoption of the euro. The main attention is paid to comparison of macroeconomic indicators of Slovakia with indicators of five selected countries of the European Union.

Abstract: Táto bakalárska práca sa zaoberá dôvodmi a dopadmi prijatia eura na Slovensku. Jej cieľom je zistenie prínosov a nevýhod spoločnej európskej meny pre Slovensko. Prvá časť práce sa venuje postupom a právnym predpisom prijatými v súvislosti s eurom. Nasledujúca časť sa venuje názorom predstaviteľov významných Slovenských a Európskych inštitúcií, ale tiež občanov Slovenskej republiky pred a po prijatí eura. Hlavná pozornosť je venovaná porovnaniu makroekonomických ukazovateľov Slovenska s piatimi vybranými krajinami Európskej únie.

Klíčová slova: euro, prijatie eura, adopting the euro, Slovensko, Slovakia, makroekonomické indikátory, macroeconomic indicators, HDP, GDP, inflácia, inflation, nezamestnanosť, unemployment, rating

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Boris Šturc, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:04, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz