Bc. Kateřina Zemanová

Bakalářská práce

Výživa po amputaci DKK

Nutrition after amputation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou výživy u pacientů s amputovanými dolními končetinami jak v perioperačním období, tak i z dlouhodobého hlediska. První část popisuje obecné charakteristiky amputace a indikace k provedení. Následující kapitoly obsahují specifické aspekty výživy při amputaci DKK zaměřené na chirurgické pacienty a pacienty s diabetem mellitem, které se týkají základní léčebné výživy …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the issues of nutrition in patients with lower extremities amputation in period of acute postoperative care and in long term view. The first part describes general characteristic of amputation and its indication. The following chapters contain specific aspects of nutrition in lower extremities amputations focused on surgery patients and diabetic patients involving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petra Hýsková
  • Oponent: Mgr. Veronika Volavá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta