Patrik Červený

Bachelor's thesis

Návrh a realizace demostračního vozítka s řídicím systémem Arduino

Design and Practical realization of Demonstration Car with Arduino Control System
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je návrh a realizácia demonštračného autíčka s riadiacim systémom Arduino pre tretí ročník súťaže Students for Automotive. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá teoretickým rozborom z pohľadu predchádzajúceho druhého ročníka súťaže a následným prieskumom trhu pre možnosti použitia komponentov pre dosku Arduino MEGA 2560 a ďalej rieši teoretický návrh samotného zadania súťaže …more
Abstract:
The aim of the Bachelor Thesis is to design and implement a demonstrational car with the Arduino control system for the third year of the Students for Automotive competition. The first part of the bachelor thesis deals with the theoretical analysis from the perspective of the previous year of the competition, followed by market research of possible uses of the components for the Arduino MEGA 2560 board …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Petr Šimoník
  • Reader: Libor Štěpanec

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Univerzitní studijní programy

Bachelor programme / field:
Mechatronika / Automobilová elektronika

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.