Veronika Martínková

Bakalářská práce

Nákladový model Cash managementu ATM

The Cost Model of Cash Management ATM
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nákladovým modelem cash managementu ATM. V práci je popsána historie a současnost bankomatů a bankomatové sítě a nástroje a principy cash managementu bankomatů. Součástí práce je vytvoření nákladového modelu obsluhy ATM a jeho následná kvantifikace pro různé vstupní parametry. V závěru práce je porovnání nákladů na obsluhu, oportunitních nákladů a celkových ekonomických …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the cost model of cash management of ATMs. The thesis describes the history and present state of ATMs and ATM networks as well as the tools and principles of ATM cash management. The following part describes the creation of a cost model of ATM services and it‘s subsequent quantification for various input parameters. Final chapter is a comparison of service costs, opportunity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
 • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
 • Oponent: Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 8. 6. 2021 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola logistiky o.p.s.
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.