Bc. Natálie Málková

Diplomová práce

Státní veterinární péče pro Ústecký kraj

State veterinary care for region Ústí
Anotace:
V této diplomové práci je představen ucelený přehled o činnosti Státní veterinární správy (dále jen „SVS“) České republiky, o její organizační struktuře, členění, činnostech a úkolech. Tato složka státní správy je velice důležitá, protože zajišťuje ochranu území České republiky před zdravotně závadnými produkty živočišného původu ze zahraničí i produkty pocházejícími z české republiky. Monitoruje nákazové …více
Abstract:
In this thesis is introduced a comprehensive overview of the activities of the State veterinary administration of the Czech republic, about its organizational structure, divisions, activities and tasks. This folder of the state administration is very important, because it provides protection the Czech republik area from harmful health products from abroad, but also from products originating from Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní