Bc. Jiří ZÁKRAVSKÝ

Master's thesis

Pohled na baskickou sociální a politickou identifikaci sportovní optikou

Insight on Basque social and political identification through sport
Anotácia:
Sport má v celosvětovém měřítku velkou popularitu. Položme si ale otázku, zda může hrát důležitou roli při utváření národní, etnické nebo regionální identity? Pokud identity chápeme stejně jako Benedict Anderson, tedy jako pocit být součástí pomyslného společenství, můžeme na sportovní klání nahlížet jako na arénu, v jejímž rámci se společenství sportovců samotných a jejich příznivců symbolicky transformuje …viac
Abstract:
Sport is very popular all over the world. Let´s ask a following question: Can sport play an important role in forming a national, ethnic or regional identity? If we understand identities the similar way as Benedict Anderson does, like being part of imagined communities, we can look at sport events like at the space where communities of sportsmen and their supporters are transformed into the national …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zverejniť od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁKRAVSKÝ, Jiří. Pohled na baskickou sociální a politickou identifikaci sportovní optikou. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / odbor:
Political Science / Political Science

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.