Lucie AUBRECHTOVÁ

Bakalářská práce

Fair Trade, jeho význam a uplatnění v ČR a v zemích Evropské unie

Fair Trade, it´s importance and applying in Czech Republic and countries of the European Union
Anotace:
V bakalářské práci je vysvětlen a popsán koncept Fair Trade neboli spravedlivého obchodu spolu s jeho základními cíli, principy a historickým vývojem. Dále byla zmapována distribuční síť Fair Trade produktů na českém a britském trhu. Je zde vypracována analýza přesného sortimentu nabízených výrobků ve vybraných obchodních řetězcích. Stěžejní část práce je zaměřena na výzkum znalostí a vztahů studentů …více
Abstract:
In the bachelor thesis the concept of Fair Trade together with its basic objectives, principles and historical development is explained and described. The distribution network of Fair Trade products in the Czech Republic and UK market was also mapped. There is also an analysis of the exact range of products in selected retail chains. The main part of the research focuses on knowledge and relationships …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 41815

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Kuldová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AUBRECHTOVÁ, Lucie. Fair Trade, jeho význam a uplatnění v ČR a v zemích Evropské unie. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 10. 05. 2021

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická