Bc. Eva Hoffmannová

Diplomová práce

Program primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ

Primary prevention program of sociopathic phenomena
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na primární prevenci sociálně patologických jevů. Teoretická část se zaměřuje na pojetí zdraví, prevenci, dále pak na primární prevenci zaměřenou na užívání návykových látek a rizikové chování na základní škole. Kapitola o primární prevenci obsahuje přehled základních metod, které jsou nejčastěji využívané v praxi, a jejich účinnost. Poslední kapitola této části se zabývá …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on primary prevention of socio pathological phenomena. The theoretical part is focused on the concept of health and prevention, as well as on primary prevention aimed at substance use and risk behavior in elementary school. The chapter about primary prevention provides an overview of the basic methods that are most commonly used and their effectiveness. The last chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Radim Slaný
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta