Bc. Jan Prokeš

Diplomová práce

Vztah podnikové, spotřebitelské a environmentální etiky (Etika a společenská odpovědnost společnosti Coca-Cola)

Relationship between business, consumers and environmental ethics (Ethics and corporate social responsibility of Coca-Cola Company)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vztahem podnikové, environmentální a spotřebitelské etiky s aplikací na společnost Coca-Cola. Nejdříve jsou popsány základní pojmy jako etika, morálka, společenská odpovědnost. Ty jsou komentovány a zdůrazňují potřebu vytvoření komplexního systému, vycházejícího z evoluční ontologie. Poté je poukázáno na etické problémy, spojené se společností Coca-Cola, jakožto nejdelšího …více
Abstract:
This master thesis is dedicated to relationship between business, environmental and corporate ethics and is applied to the Coca-Cola Company. Firstly, I deal with the definition of used terms such as ethics, morality and corporate social responsibility. These terms are commented and they emphasize the need to create a complex system, which is based on evolutionary ontology. Thereafter, I refer to ethic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Vratislav Moudr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií