Bc. Jan Prokeš

Master's thesis

Vztah podnikové, spotřebitelské a environmentální etiky (Etika a společenská odpovědnost společnosti Coca-Cola)

Relationship between business, consumers and environmental ethics (Ethics and corporate social responsibility of Coca-Cola Company)
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vztahem podnikové, environmentální a spotřebitelské etiky s aplikací na společnost Coca-Cola. Nejdříve jsou popsány základní pojmy jako etika, morálka, společenská odpovědnost. Ty jsou komentovány a zdůrazňují potřebu vytvoření komplexního systému, vycházejícího z evoluční ontologie. Poté je poukázáno na etické problémy, spojené se společností Coca-Cola, jakožto nejdelšího …more
Abstract:
This master thesis is dedicated to relationship between business, environmental and corporate ethics and is applied to the Coca-Cola Company. Firstly, I deal with the definition of used terms such as ethics, morality and corporate social responsibility. These terms are commented and they emphasize the need to create a complex system, which is based on evolutionary ontology. Thereafter, I refer to ethic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Vratislav Moudr, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií