Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D.

Bakalářská práce

Zpracování dat z MID souboru pro potřeby hudební komparatistiky

Data Processing of MID files for the purposes of a musical comparative method
Anotace:
Práce se zabývá problematikou hudební komparatistiky. Obsahuje stručný popis MIDI systému a její součástí je program pro transkripci souborů ve formátu Standard MIDI file (SMF) do podoby vhodné pro potřeby počítačové hudební komparatistiky.
Abstract:
The thesis deals with problems of musical comparative method. It includes brief survey of MIDI system and program for data processing of Standard MIDI files (SMF) for the purposes of a musical comparative method.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
  • Vedoucí: MgA. Rudolf Růžička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma