Bc. Nikola Krotká

Bachelor's thesis

Trendové metody hodnocení pracovních výkonů zaměstnanců podniku

Trend Methods of Evaluation Employee's Performance in Company
Anotácia:
Cílem práce je pomocí analýzy hodnocení pracovního výkonu ve firmě Budest, s.r.o., zhodnotit aplikované metody hodnocení pracovního výkonu, proces, roli jednotlivých aktérů, frekvenci hodnocení, následně pak navrhnout změny a vylepšení hodnocení pracovníků. V teoretické části jsou prostřednictvím odborné literatury popsány moderní metody hodnocení pracovního výkonu. V praktické části je analyzován …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the applied methods of work performance evaluation, process, role of individual actors and frequency of evaluation based on the analysis of work performance assessment in Budest, Ltd, then to propose changes and improvements to staff assessment. The theoretical part describes modern methods of performance evaluation through the literature. In the practical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedúci: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní