Mgr. Monika Střítežská

Diplomová práce

Environmentální výukový program „Hospodářská zvířata – nedílná součást našeho života“ pro žáky 4. a 5. ročníku základní školy

Environmental education programme „Farm animals – an integral part of our lives“ for pupils of the 4th and 5th grade of primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou environmentálního výukového programu pro žáky 4. a 5. ročníku základních škol. Teoretická část popisuje environmentální výchovu na 1. stupni základních škol, její cíle a zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Dále se věnuje náležitostem, na které je třeba se při tvorbě environmentálního výukového programu zaměřit, nebo čeho se naopak vyvarovat …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the creation of an environmental teaching program for pupils of the 4th and 5th grade of primary schools. The theoretical part describes the environmental education at the first level of primary schools, its goals, and its anchoring in the Framework Educational Program for Primary Education. It also mentions what to focus on and what to avoid when developing an environmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta