MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

Disertační práce

Ovariální hyperstimulační syndrom v programu asistované reprodukce - analýza rizikových faktorů pomocí systému pro dolování znalostí z databází

Ovarian Hyperstimulation Syndrome during Asssisted Reproduction Treatment - Risk Factors Analysis Using Data Mining Methods
Anotace:
Cíl práce: Analýza rizikových faktorů vniku ovariálního hyperstimulačního syndromu v léčebném cyklu asistované reprodukce (AR) pomocí počítačového systému pro získávání znalostí z databází SHLUK. Rozbor dat klinického registru AR je proveden metodou ACETN. Materiál: Analyzovaný soubor zahrnuje 12 527 léčebných cyklů AR u 4 383 pacientek provedených v CAR 01 na Gynekologicko - porodnické klinice v Brně …více
Abstract:
BACKGROUND: Aim of the study is to define the risk factors of ovarian hyperstimulation syndrome onset during assisted reproduction treatment using in vitro fertilization technique. Exploratory computer analysis of electronically stored data about assisted reproduction treatment cycles in clinical registry with the use of data mining system. MATERIALS: Analyzed file included data of 12 527 monitored …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 12. 2006
  • Vedoucí: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta