Theses 

Global Translation Strategies and Their Application in Different Types of Text (with a view to Translation Quality Assessment) – Lenka KUDĚJOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lenka KUDĚJOVÁ

Diplomová práce

Global Translation Strategies and Their Application in Different Types of Text (with a view to Translation Quality Assessment)

Global Translation Strategies and Their Application in Different Types of Text (with a view to Translation Quality Assessment)

Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na globální překladatelské strategie, které v průběhu dějin definovali nejznámější teoretikové překladu. Obsahuje historický přehled přístupů k překladu, které se nejvíce podílely na utváření teorie překladu. Cílem tohoto přehledu je ukázat, jak se globální překladatelské strategie vyvíjely. Dvě základní globální překladatelské strategie, tedy strategie orientované buď k výchozím či k cílovým hodnotám, jsou následně vyhledány ve čtyřech textech za účelem zjistit, jestli má aplikace globální strategie vliv na výslednou kvalitu překladu a jestli by měla být zohledněna při hodnocení kvality překladu.

Abstract: The thesis investigates the global translation strategies drawn up by prominent translation scholars throughout history. In order to show how the global translation strategies have developed, the thesis presents a historical survey of approaches to translation that have significantly influenced translation theory. The two basic global translation strategies, reflecting either the source orientation or target orientation, are identified in four texts in order to see whether the application of a global translation strategy has a bearing on translation quality and whether the identification of the strategy should be considered as a relevant factor in TQA.

Keywords: globální překladatelské strategie, orientace na výchozí text, orientace na cílový text, volný překlad, doslovný překlad, domestikace, exotizace, historie překladu, lingvistické přístupy, funkční přístupy, deskriptivní přístup, překladatelská terminologie, hodnocení kvality překladu

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Zehnalová, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KUDĚJOVÁ, Lenka. Global Translation Strategies and Their Application in Different Types of Text (with a view to Translation Quality Assessment). Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 07:32, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz