Mgr. Tomáš Drobný, Ph.D.

Disertační práce

Panna Maria Svatotomská. Konceptualizace vizuální reprezentace na příkladu obrazu.

The Virgin Mary at st. Thomas church. Conceptualisation of visual representation on the example of the painting.
Anotace:
Ikona Matky Boží Svatotomské je nejstarším známým deskovým obrazem v České republice. Ve druhé polovině 14. století byla umístěna do klášterního kostela Zvěstování Panny Marie a sv. Tomáše augustiniánů eremitů v Brně. Klášter založil markrabě Jan Jindřich Lucemburský, mladší bratr Karla IV. jako pohřebiště moravské sekundogenitury rodu. Mariánský kult patřil mezi významné nástroje panovnické reprezentace …více
Abstract:
The icon of Our Lady of St. Thomas is the oldest known panel painting in the Czech Republic. In the second half of the 14th century, it was placed in the monastery church of the Annunciation of the Virgin Mary and St. Thomas of the augustinian hermits in Brno. The monastery was founded by Margrave Jan Jindřich of Luxemburg, the younger brother of Charles IV, as the burial place of the Mora-vian secundogeniture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 2. 2024
  • Vedoucí: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historie / Historie