Bc. Alena Kočambová

Diplomová práce

Aplikácia a dodržiavanie etického kódexu vo vybranej bankovej inštitúcií

Application of and Compliance with the Code of Ethics in the Selected Bank Institucion
Abstract:
KOČAMBOVÁ Alena, Bc.: Application and adherence to a code of ethics in selected banking institution. [Master thesis]. College of Banking Prague. Foreign college Banska Bystrica. Department of finance, accounting and insurance. Supervisor: Ing. Andrea SEŇOVÁ, PhD., ING-PAED.Year of defense:2013.Count 81.The aim of the thesis was to approach the creation of a code of ethics in the practice of banking …více
Abstract:
KOČAMBOVÁ Alena, Bc.: Aplikácia a dodržiavanie etického kódexu vo vybranej bankovej inštitúcii. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha. Zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Ing. Andrea Seňová, PhD., ING-PAED. Rok obhajoby: 2013. Počet strán 81.Cieľom diplomovej práce bude priblížiť aplikáciu etického kódexu v praxi dvoch …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Andrea Seňová, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance