Bc. Jakub Páč

Diplomová práce

Analýza videozáznamu dopravní situace z kamery na palubní desce automobilu

An Analysis of Video Traffic Situations From a Car Dashboard Camera
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro detekci automobilu, který jede před námi. Algoritmus umí tento automobil sledovat a určit jestli se přibližuje nebo vzdaluje. První část práce popisuje definicí obrazu a jeho reprezentaci v digitální podobě. Dále jsou zde popsány metody předzpracování obrazu, jeho segmentace a detekce objektů v obraze. V praktické části je popsán návrh a implementace …více
Abstract:
This work deals with design and implementation of automobile detection algorithm, which is ahead of us. The algorithm can track this car and determine whether it is approaching or moving away. The first part describes the definition of the image and its representation in digital form. There are also described methods of image preprocessing, image segmentation and object detection. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Páč, Jakub. Analýza videozáznamu dopravní situace z kamery na palubní desce automobilu. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe