Štefánia Lenhardtová

Bakalářská práce

Fyzická osoba ako účastník občianskoprávnych vzťahov

Natural Person as Abonent Civil Law Realtions
Abstract:
LENHARDTOVÁ, Stephanie: a natural person as a participant in civil relations. (Bachelor thesis). Bankovní institut Prague College, foreign high school in Banská Bystrica. Valuation, economics, social sciences and law of Kateda. Thesis supervisor: JUDr. Lesley Fedurcová. The year 2013, the number of pages: 48. Bachelor thesis deals with a variety of civil relationships involving a natural person. The …více
Abstract:
LENHARDTOVÁ, Štefánia: Fyzická osoba ako účastník občianskoprávnych vzťahov. (Bakalárska práca). Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: JUDr. Bronislava Fedurcová. Rok obhajoby: 2013, Počet strán 48. Bakalárska práca sa zaoberá rôznorodosťou občianskoprávnych vzťahov, ktorých účastníkom je …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Bronislava Fedurcová
  • Oponent: JUDr. Tomáš Abel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK