Bc. Alena Šustová

Diplomová práce

Výživa žáků jako sociálně pedagogický problém

Nutrition of pupils as a social education issue
Anotace:
Diplomová práce „Výživa žáků jako sociálně pedagogický problém“ je zaměřena na zdravou výživu žáků ve věku 6–15 let. Nesprávná výživa dětí vede často k obezitě, která může být pro tyto děti velkým sociálním i psychickým problémem. Obézní děti bývají často vystaveny společenským tlakům ze strany vrstevníků. Sociálně pedagogický problém týkající se výživy může souviset s pohybovými zvyklostmi, se šikanou …více
Abstract:
The thesis „Nutrition of pupils as a social education issue“ focuses on healthy diet of pupils aged 6–15 years. Improper nutrition of children often leads to obesity, which can be for these kids great social and psychical problem. Obese children are often exposed to social pressure from their peers. Social-pedagogical problem concerning nutrition may be associated with physical activities, bullying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková
  • Oponent: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta