Lucie MARTÍNKOVÁ

Bakalářská práce

Gay and Lesbian Tourism - analýza a potenciál

Gay and Lesbian Tourism - analysis and potential
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je "Gay And Lesbian Tourism - analýza a potenciál". V teoretické části bakalářské práce je vysvětlen pojem homosexualita, je zde uvedena historie homosexuality a vztah homosexuality a náboženství, pojem cestovní ruch, jeho vývoj a typologie. Praktická část zahrnuje stranu nabídky, která spočívá ve vysvětlení pojmu gay friendly a výčtu gay friendly podniků v České republice …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is "Gay And Lesbian Tourism - analysis and potential". The theoretical part of my thesis explains the concept of homosexuality, there is introduced the history of homosexuality and the relationship of homosexuality and religion, the concept of tourism, its development and typology. The practical part includes the supply side, which lies in the explanation of the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 39842

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Tlučhoř

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTÍNKOVÁ, Lucie. Gay and Lesbian Tourism - analýza a potenciál. Cheb, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická