Bc. Vladimír Kohút

Diplomová práce

Goodwill v účetních výkazech podniků

Goodwill in the Financial Statements of the Companies
Abstract:
Aim of the diploma thesis "Goodwill in the Financial Statements of the Companies" is to analyse reporting of goodwill in accounting systems of Czech and Slovak Republic, International Financial Reporting Standards and Generally Accepted Accounting Principles. In the first three chapters, there is introduced theoretical knowledge concerning the history, definition, creation and handling of goodwill …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Goodwill v účetních výkazech podniků“ je analýza vykazovania goodwillu v účtovných systémoch Českej a Slovenskej republiky, Medzinárodných štandardoch účtovného výkazníctva a Všeobecne uznávaných účtovných princípov. V prvých troch kapitolách sú uvedené teoretické poznatky týkajúce sa histórie, definovania, vzniku a manipulácie s goodwillom. Štvrtá kapitola obsahuje praktické …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta