Mgr. Veronika Kapsiová

Bakalářská práce

Dětství v pozdní modernitě

Childhood in Late Modernity
Anotace:
Cílem této práce je představit jak jsou změny v chápání dětství v postmoderní společnosti konceptualizovány a popisovány některými západními teoretiky a následně tento proces diskutovat na specifickém problému tělesného trestání dětí v české společnosti. Zaměření práce je na ne/legitimitu tělesného trestání dětí v současné výchově. Autorka se snaží zjistit, zdali „nové paradigma“ v sociologii dětství …více
Abstract:
The aim of this paper is to present how the changes in apprehension of childhood in late modernity are conceptualized and described by some of the western theorists. Subsequently this paper discusses these changes in terms of specific problem of corporal punishment in czech society. Focus is on il/legitimacy of corporal punishment of children in contemporary upbringing. Author is trying to find out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie