Julie Třísková

Bachelor's thesis

Ekonomie suburbanizace

The economics of suburbanization
Abstract:
Práce se zaměřuje na socioekonomické aspekty rozvoje předměstských oblastí, zvláště pak nově vzniklých satelitů v okruhu větších měst. Tento jev (suburbanizace) bude zkoumán nejen z hlediska jeho předpokladů a motivů na straně jeho účastníků, ale zejména z hlediska jeho dopadů. Vzhledem k tomu, že některé z dopadů jsou obecně vnímány negativně, nabízí se otázka, zda by nebylo vhodné do celého procesu …more
Abstract:
My bachelor thesis focuses on the socio-economical aspects of the development of suburban areas, especially of the recently developed suburbs around bigger cities. This phenomenon (suburbanization) will be investigated in terms of assumtions and incentives on its participants side, but primarily in terms of its impacts. According to the fact that some of the impacts are generally considered as negative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 2. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2009
  • Supervisor: Daniel Šťastný
  • Reader: Michal Mirvald

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15571