Ing. Zbyněk Ondroušek, dipl. um.

Bachelor's thesis

Přínos novely zákona č. 38/2004 Sb. pro dosažení stanovených cílů regulace

Amendment of the Act No.38/2004 Coll. in effect to achieve the stated objectives of regulation
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou regulace ve zprostředkování pojistných a pojistně-finančních produktů v souvislosti s navrhovanou novelou zákona číslo 38/ 2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech. Obsah práce je zaměřen na: A) Důvody vedoucí k návrhu legislativních změn. B) Způsoby řešení ve znění jednotlivých ustanovení návrhu novely zákona. C) Dopady …more
Abstract:
In my thesis I deal with the issue of regulation in distribution of insurance products and services in relation to proposed amendment to Act No. 38/2004 Coll . Insurance intermediaries and independent adjusters. The work is focused on : A) The reasons for proposing legislative changes. B) Methods of solutions as amended various provisions of the amendment draft . C) Impact of changes into the practice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2015
  • Supervisor: Dr. Milan Hradec
  • Reader: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní