Ing. Zbyněk Ondroušek, dipl. um.

Bakalářská práce

Přínos novely zákona č. 38/2004 Sb. pro dosažení stanovených cílů regulace

Amendment of the Act No.38/2004 Coll. in effect to achieve the stated objectives of regulation
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou regulace ve zprostředkování pojistných a pojistně-finančních produktů v souvislosti s navrhovanou novelou zákona číslo 38/ 2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech. Obsah práce je zaměřen na: A) Důvody vedoucí k návrhu legislativních změn. B) Způsoby řešení ve znění jednotlivých ustanovení návrhu novely zákona. C) Dopady …více
Abstract:
In my thesis I deal with the issue of regulation in distribution of insurance products and services in relation to proposed amendment to Act No. 38/2004 Coll . Insurance intermediaries and independent adjusters. The work is focused on : A) The reasons for proposing legislative changes. B) Methods of solutions as amended various provisions of the amendment draft . C) Impact of changes into the practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví