Pavel SLÁMA

Bakalářská práce

Problematika neinvazivní ventilace v neodkladné péči

Issues of noninvasive ventilation in intensive care
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl věnovat pacientům, u kterých byla zajištěna neinvazivní plicní ventilace. Zaměřil jsem se na to, jak reagují na tento druh ventilace, na možné nežádoucí účinky neinvazivní plicní ventilace a specifikum ošetřovatelské péče o tyto pacienty. Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii dýchacích cest, poruchy dýchání, zajištění dýchacích cest různými metodami …více
Abstract:
I devoted on patients with non-invasive pulmonary ventilation in my bachelor thesis. I focused on how they respond to this kind of ventilation, possible side effects of noninvasive pulmonary ventilation and nursing care specifics for these patients. Theoretical part is focused on anatomy and physiology of respiratory tract, respiratory disorders, various methods of respiratory tract securing, artificial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÁMA, Pavel. Problematika neinvazivní ventilace v neodkladné péči. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/