Bc. Silvie Vlčková

Diplomová práce

Možnosti rozvoje komunitního kompostování v kraji Vysočina

Possibilities of development od community composting in Vysočina region
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na možnosti rozvoje komunitního kompostování v kraji Vysočina. Jejím cílem je zjistit, zda by bylo smysluplné vybudovat v obci Nárameč komunitní kompostárnu. Tomuto rozhodnutí předchází vypracování následujících zásad. První část je věnována problematice kompostování obecně a legislativě. Následuje popis a zhodnocení surovinových zdrojů, návrh optimalizace získávání …více
Abstract:
This thesis is focused the possibilities of development of community composting in Vysočina region. The aim of this work is to determine whethet out if it would make sense to build a community composting plant in the town of Nárameč. This decision precedes the development of the following principles. The first part deals with composting in general and legislation. The following is a description and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta