Jakub Hargaš

Diplomová práce

Zabezpečení datové komunikace v bezdrátových sítích IEEE 802.11n

Security Data Communication in Wireless Networks IEEE 802.11n
Anotace:
Práce se zabývá zabezpečením bezdrátových sítí dle standardu IEEE 802.11n. Jedná se o sítě, které se svou propustností mohou blížit klasickým drátovým sítím LAN nebo je v určitých případech mohou i překonat. Taktéž instalace a zprovoznění bezdrátové sítě může být fyzicky snadnější než instalace a zprovoznění sítě s pevným přenosovým médiem. Určitá mobilita uživatelů a celkové pohodlí přístupu a správy …více
Abstract:
The work deals with the security of wireless networks according to IEEE 802.11n standard. Throughput of these networks can approach traditional wired LAN or in some cases may even overcome. Also, installation and commissioning of wireless networks may be physically easier than installing and configuring network with fixed transmission medium. Users mobility and the overall convenience of access and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Pavel Nevlud
  • Oponent: Marek Dvorský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie