Theses 

Běžné účty pro fyzické osoby v České republice – Kamila Formánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Kamila Formánková

Bakalářská práce

Běžné účty pro fyzické osoby v České republice

Current accounts for natural persons in the Czech Republic

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Běžné účty pro fyzické osoby v České republice“ je analyzovat vybrané běžné účty určené pro fyzické osoby v České republice. První část práce je zaměřena na teoretické vymezení běžných účtů, včetně dalších služeb a produktů spojených s běžným účtem. Ve druhé části jsou analyzovány běžné účty určené pro fyzické osoby vybraných komerčních bank v České republice. Následně je provedena komparace vybraných běžných účtů dle zvolených kritérií, identifikace výhod a nevýhod jednotlivých běžných účtů a formulace doporučení pro fyzické osoby při výběru vhodného běžného účtu.

Abstract: The aim of the bachelor thesis “Current accounts for natural persons in the Czech Republic” is to analyze selected current accounts for natural persons in the Czech Republic. The first part of the thesis is focused on the theoretical definition of current accounts, including other services and products related to current accounts. The second part analyzes current accounts for natural persons of selected commercial banks in the Czech Republic. The thesis continues with the comparison of the selected aspects, the identification of advantages and disadvantages of single accounts including recommendation when selecting an account for natural persons.

Klíčová slova: běžné účty, fyzické osoby, komerční banky, platební karty, bankovní poplatky, current accounts, natural persons, commercial banks, payment cards, bank charges

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:30, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz