Kamila Formánková

Bachelor's thesis

Běžné účty pro fyzické osoby v České republice

Current accounts for natural persons in the Czech Republic
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Běžné účty pro fyzické osoby v České republice“ je analyzovat vybrané běžné účty určené pro fyzické osoby v České republice. První část práce je zaměřena na teoretické vymezení běžných účtů, včetně dalších služeb a produktů spojených s běžným účtem. Ve druhé části jsou analyzovány běžné účty určené pro fyzické osoby vybraných komerčních bank v České republice. Následně je …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “Current accounts for natural persons in the Czech Republic” is to analyze selected current accounts for natural persons in the Czech Republic. The first part of the thesis is focused on the theoretical definition of current accounts, including other services and products related to current accounts. The second part analyzes current accounts for natural persons of selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Finance and Accounting / Finance