Mgr. Lenka Vacková

Diplomová práce

Aplikace Zákona č. 109/2002 a změny ve školských zařízeních pro děti a mládež s ústavní a ochrannou výchovou

Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce je podat informace o aplikaci zákona č. 109/2002 Sb. ve školských zařízeních pro děti a mládež s nařízenou ústavní a uloženou ochrannou výchovou. O změnách, které aplikace v těchto zařízeních přinesla a případných připomínkách realizované aplikace a návrzích jednotlivých zařízeních.
Abstract:
The objective of the submitted diploma work is to provide infomation about the application of the Law no. 109/2002 Coll. in educational institutions for children and young persons with mandatory residential care and imposed protective care. About changes which have been brought by the application in these institutions and about potential remarks to the implemented application and about suggestions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta