Theses 

The impacts of drought in Pálava Protected Landscape Area – Kristýna Fialová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Kristýna Fialová

Bakalářská práce

The impacts of drought in Pálava Protected Landscape Area

Dopady sucha v CHKO Pálava

Anotace: Bakalářská práce na téma „Dopady sucha v chráněné krajinné oblasti Pálava se zabývá zpracováním a rozborem jednotlivých dopadů sucha na Pálavě. Práce je členěna do dvou částí. První část práce je zaměřena na vymezení základních pojmů, včetně popisu jednotlivých druhů sucha a jeho dopadů obecně. Druhou částí je vlastní práce, kde je charakterizováno řešené území CHKO Pálava. Součástí práce je rozhovor s různými zemědělci z oblasti jižní Moravy, zaměřený právě na jejich názor na sucho v posledních letech a jak jím byla ovlivněna jejich úroda. Závěrem práce jsou navrhnuté metody a opatření proti suchu, které se za posledních několik let staly nejúčinnější a mohou být nápomocné při vypořádání se s dalšími suchými obdobími v Českých zemích.

Abstract: The bachelor thesis on the topic “Impacts of drought in Palava Protected Landscape Area” deals with processing and analysis of individual impacts of drought in Palava. The thesis is divided into two parts. The first part of the thesis is focused on definition of basic concepts, including the description of individual types of droughts and their impacts in general. The second part is the own work, where the Palava PLA is characterized. Part of the thesis is an interview with individual farmers from the area of the South Moravia focused on their opinions on drought in recent years and how their yield has been affected. The conclusion of the thesis are suggested methods and measures against drought which was the most effective in last years and can be helpful in dealing with future dry season in the Czech lands.

Klíčová slova: sucho, opatření proti suchu, CHKO, jižní Morava

Keywords: drought, South Moravia, Protected Lansdcape Area, measures against drought

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Fukalová, Ph.D.
  • Oponent: Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/61920 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:35, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz