Bc. Jitka Nosková

Bakalářská práce

Využití symbolů grafické komunikace v online katalozích českých knihoven

Use of graphic communication symbols in online catalogs of Czech libraries
Anotace:
Diplomová práce “Využití symbolů grafické komunikace v online katalozích českých knihoven” je zaměřená na využívání grafických symbolů v mezilidské komunikaci a na použití těchto symbolů v online katalozích knihovních programů, které používají české knihovny. Práce je rozdělena do pěti oddílů. První část se zabývá komunikací v obecné rovině a přibližuje její vývojové etapy. Druhá část objasňuje podstatu …více
Abstract:
The thesis “Use of graphic communication symbols in online catalogs of Czech libraries” is focused on the use of graphic symbols in interpersonal communication and their utilization in online catalogs of library programs employed by Czech libraries. The thesis is divided into five sections. The first section deals with communication in general and explains its development stages. The second section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Marie Chladilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta