Theses 

Analýza vybraných služeb sociální prevence v Královéhradeckém kraji – Lenka Schovánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka Schovánková

Diplomová práce

Analýza vybraných služeb sociální prevence v Královéhradeckém kraji

The analysis of particular preventive social services in the region of Hradec Králové

Anotace: Tato práce se zabývá analýzou pobytových služeb sociální prevence zaměřených na lidi bez domova v Královéhradeckém kraji. Nejdříve bude čtenář seznámen s definicí a typologií bezdomovectví, jeho příčinami a prevencí. Pojednáno je také o právním zakotvení v české legislativě, službách sociální prevence a jiných formách pomoci určené pro lidi bez domova. Součástí teoretické části je též sociodemografická analýza Královéhradeckého kraje. Další částí práce je analýza pobytových služeb sociální prevence v Královéhradeckém kraji pomocí dat z benchmarkingové aplikace. Prostřednictvím rozhovorů s poskytovateli služeb sociální prevence zaměřených na lidi bez domova a zástupců samosprávy obcí s rozšířenou působností se práce snaží analyzovat současnou situaci řešení problematiky bezdomovectví a zjistit efektivnost sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Abstract: This work deals with the analysis of residential services of social prevention aimed at homeless people in the region of Hradec Králové. Firstly the readers will be acquaint with a definition and a typology of homelessness, its purposes and prevention. The work also discusses the legal frame of homelessness in Czech legislation, the services of social prevention and other forms of help destined for homeless people. The branch of the theoretical part will be also a sociodemographic analysis of the region of Hradec Králové.Another part is the analysis of residential services of social prevention in the region of Hradec Králové thanks to data from benchmarking application. In the last chapter there is a survey of opinions of the providers of services of social prevention aimed at homeless people and delegates of municipal government on the current state of social services for homeless people in the region of Hradec Králové.

Klíčová slova: bezdomovství, osoby bez přístřeší, služby sociální prevence, osoby v nepříznivé sociální situaci

Keywords: homelessness, people without shelter, services of social prevention, people in disadvantageous situations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 4. 2010
  • Vedoucí: Robert Černý
  • Oponent: Alena Merkunová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 17:38, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz