Bc. Barbora Gavendová

Diplomová práce

Online versus tradiční tisk očima jejich čtenářů

Copmarison of perception of traditional and online texts
Anotace:
Těžištěm diplomové práce je experimentální výzkum, při němž je vybraná skupina dominantních konzumentů hypertextu podrobena eye trackerové analýze. Ta slouží jako základní zdroj dat o vnímání hypertextu. Prostřednictvím analýzy výsledků provedené v kombinaci s polostrukturovaným rozhovorem budu zjišťovat možné rozdíly percepce u dominantních konzumentů hypertextu v online versus tištěném zpravodajství …více
Abstract:
The key part of the thesis is experimental research in which the pre-selected group of dominant hypertext readers is subjected to eye-tracking analysis which serves as the primary source of hypertext perception data. Through the analysis of the test results and in combination with semi-structured interview we will then examine possible difference in perception between dominant hypertex readers of online …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lukas Blinka, PhD.
  • Oponent: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika