Bc. Barbora Gavendová

Master's thesis

Online versus tradiční tisk očima jejich čtenářů

Copmarison of perception of traditional and online texts
Abstract:
Těžištěm diplomové práce je experimentální výzkum, při němž je vybraná skupina dominantních konzumentů hypertextu podrobena eye trackerové analýze. Ta slouží jako základní zdroj dat o vnímání hypertextu. Prostřednictvím analýzy výsledků provedené v kombinaci s polostrukturovaným rozhovorem budu zjišťovat možné rozdíly percepce u dominantních konzumentů hypertextu v online versus tištěném zpravodajství …more
Abstract:
The key part of the thesis is experimental research in which the pre-selected group of dominant hypertext readers is subjected to eye-tracking analysis which serves as the primary source of hypertext perception data. Through the analysis of the test results and in combination with semi-structured interview we will then examine possible difference in perception between dominant hypertex readers of online …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lukas Blinka, PhD.
  • Reader: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism