Michaela Krhovská

Bakalářská práce

Protipovodňová ochrana hlavního města Prahy

Flood protection of Prague
Anotace:
Tato práce vymezuje základní pojmy, jako je mimořádná událost, povodeň a protipovodňová opatření. Práce dále pojednává, o hlavním městě Praze a její protipovodňové ochraně. V neposledním řadě zkoumá a porovnává škody, které vznikly při povodni v roce 2002 s náklady na výstavbu protipovodňové ochrany Prahy
Abstract:
This thesis defines the basic concepts, as the emergency event, flood and flood preventiv measures. The thesis deals with the flood protection in the capital city of Praague. Not least investigates and compares the damage caused by flooding in 2002 and construction cosi of flood protection in the city of Prague
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krhovská, Michaela. Protipovodňová ochrana hlavního města Prahy. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní