Lenka KRATOCHVÍLOVÁ

Bakalářská práce

Úspěšně začlenění Romové

Successfully integrated Roma
Anotace:
Práce je založena na analýze biografických vyprávění sedmi respondentů, kteří jsou osobami z jejich blízkého okolí považováni za úspěšně začleněné Romy. První kapitola je stručnou zmínkou o minulosti a dnešním postavení romské menšiny v České republice. Ve druhé kapitole se autor pokouší analyzovat pojem úspěšné začlenění z pohledu Roma. Třetí kapitola se věnuje oblastem života dotazovaných, které …více
Abstract:
The work is based on an analysis of biographical narratives of seven respondents who are by persons of their surrounding considered a successful integrated Roma. The first chapter is a brief mention of history and current status of the Roma minority in the Czech Republic. In the second chapter, the author tries to analyze the concept of successful integration of Roma perspective. The third chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Matoušek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Lenka. Úspěšně začlenění Romové. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce