Ing. Monika Nytrová

Bakalářská práce

Projekt Zdravá města v rozvoji obcí, měst a regionů v ČR a v Evropě

Project Healthy towns in development of villages, towns and regions in the Czech Republic and Europe
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá projektem Zdravé město. V práci jsou představeny úlohy, cíle a formy projektu ZM na mezinárodní, národní a regionální úrovni. V úvodní části práce představuji možnost, postoje a přístupy územní samosprávy, včetně endogenních přístupů a vlivu sociálního, kulturního a lidského potenciálu na rozvoj území. V praktické části se zabývám otázkou, týkající se příčin, důvodů a motivací …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis deals with a project called Healthy City. The thesis presents the role, objectives and forms of the Healthy Cities Project at the international, national and regional level. The introduction describes the attitudes and approaches of local government, including endogenous approaches and the impact of social, cultural and human potential on an area development. The practice-based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní