Bc. Veronika Svejkovská

Master's thesis

Moderní trendy používání čokolády v gastronomii, degustace čokolády

Modern trends using of chocolate in gastronomy, degustation of chocolate
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá reálnými možnostmi netradičního využití čokolády v gastronomii. Skládá se z několika kapitol. Teoretická část je zaměřena na historii vzniku čokolády, rozdělení a druhy čokolády, chemické složení a fyzikálně-chemické vlastnosti čokolády, technologii výroby čokolády, degustaci a její hodnocení. Hlavní částí této kapitoly jsou moderní trendy používání čokolády v gastronomii …more
Abstract:
This diploma thesis deals with real possibilities of untraditional use of chocolate in gastronomy. It consists of several chapters. The theoretical part is aimed at chocolate development history, division and kinds of chocolate, chemical composition, physical and chemical qualities of chocolate, technology of chocolate production, degustation and its evaluation. Modern trends of chocolate use in gastronomy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 11. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2015
  • Supervisor: Ing. Pavla Burešová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Blanka Zimáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management

Theses on a related topic