Sabina LIŠKOVÁ

Bakalářská práce

Marketingové komunikace školy paraglidingu v Beskydech

Marketing Communications of a Paragliding School in the Beskydy Mountains
Anotace:
Obsahem mé bakalářské práce je zpracování analýzy marketingových komunikací firmy MAC škola paraglidingu v konkurenčním prostředí. Analýza byla provedena na základě teoretických znalostí, pozorování, sekundárních dat a primárních informací získaných formou dotazování. Hlavním cílem práce je zhodnotit efektivitu dosavadních marketingových komunikací firmy a formulovat doporučení do budoucna. V závěru …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to analyse marketing communications of the MAC paragliding school company in a competitive surroundings. The analysis is based on theoretical knowledge, secondary data and primary information gained from a questionnaire. The main objective is to evaluate the effectiveness of the contemporary marketing communications and to tell recommendations for the future. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011
Identifikátor: 18761

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIŠKOVÁ, Sabina. Marketingové komunikace školy paraglidingu v Beskydech. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace