Petra Vlachynská

Diplomová práce

Haptika a drama - průběhové testování

Haptic and Drama- Continuous Testing

Anotace:
Moje motivace a struktura přemýšlení o haptickém vnímání v této diplomové práci se člení do mnoha náhledů. Definuji téma nejen v kontextu dramatické tvorby, ale také v rovině sociální, filosofické, psychologické a historické, v souvislosti vlastního vývoje tohoto fenoménu v umění. Zmiňuji se o nadčasovém chápání těla a tělesnosti v kybernetice, které je značně provokativní a vizionářské.
Abstract:
In this dissertation I analyse the motivation and concept of the haptic perception. It is divided into many aspects. I circumscribe this theme not only in connection with dramaturgy but also in social, philosophic, psychological and historical context as well as progress of this phenomenon in art. I make reference to the timeless, provocative and visionary perception of the human body and corporeality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2009
  • Vedoucí: Tomáš Žižka
  • Oponent: Robert Smolík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Scénografie alternativního a loutkového divadla

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.